Bouw & vastgoedmanagers

Projectbegeleiding en advisering

Restauratie is gericht op het respectvol behoud, herstel en bescherming van bestaande gebouwen met maatschappelijk
erkende cultuurhistorische waarde. Restaureren is niet alleen het technisch weer in goede staat brengen van een gebouw
of object. Het herkennen en het behouden van oorspronkelijke onderdelen en historische waarden behoort hier ook bij.
Een restauratie kent dus technische, architectonische en bouwhistorische aspecten. Wij staan voor doelmatige restauraties waar harmonie tussen oud en nieuw in balans is. Dat doen we met projectbegeleiding en advisering.

Projectbureau Sol B.V. Nederland   |   Vossenweg 4   |   3785 KW Zwartebroek   |   +31 (0) 342 - 462 637   |   info@projectbureau-sol.nl