Bouw & vastgoedmanagers

Restauratie

De zorg voor ons cultureel erfgoed is belangrijk. Restauratie van monumenten vraagt om een heel andere benadering dan reguliere bouwprojecten.

Wet en regelgeving wijken vaak af van de reguliere wetgeving of zijn slechts ten dele van toepassing. Speciale aandacht wordt er gevraagd voor het herstel, het restaureren en de instandhouding van het monument. Besluitvormingsprocessen voor restauratie zijn vaak complexer en duren langer.

Projectbureau Sol BV heeft jarenlange ervaring met restauratieprojecten en adviseert u graag tijdens het voortraject, selectieprocedure, contractvorming, de uitvoering, de nazorg en bij in gebruik name van uw bouwproject.

Projectbureau Sol B.V. Nederland   |   Vossenweg 4   |   3785 KW Zwartebroek   |   +31 (0) 342 - 462 637   |   info@projectbureau-sol.nl