Bouw & vastgoedmanagers

Directie en toezicht

Onnodige discussies kunt u met goede directie en toezicht voorkomen! Door namelijk voorafgaand aan het bouwproces de aanbestedingsstukken te beoordelen, voorkomt u tijdens het bouwproces onnodige discussies over meerwerk, vertraging in de uitvoering en uiteindelijk vermindering van kwaliteit. Duidelijkheid en een strakke kwaliteitsbewaking maakt directie en toezicht tot kinderspel.

Directie en toezicht leveren niet alleen vrolijke gezichten op de bouwplaats, maar leveren vaak ook een financiële besparing voor zowel opdrachtgever als uitvoerende partij. Van groot belang is dat de betrokken experts zowel in de voorbereiding als in de uitvoering als een team te werk gaan. Samen inschatten wat nodig is, zowel voor het project als voor u.

Projectbureau Sol B.V. Nederland   |   Vossenweg 4   |   3785 KW Zwartebroek   |   +31 (0) 342 - 462 637   |   info@projectbureau-sol.nl